LAXTRÄFFENMEDEL-DMHALLOWEEN NIGHTMARE

Välkommen till Falkenbergs Orienteringsklubb  

Kommande aktiviteter Senast kartorna Senaste gästboksinläggen
Idag kl 19:00
MAQ

Idag kl 18:00
Intervaller (3+3+2+2+1+1min)x2

Imorgon kl 18-19
Ungdomsträning

Tis 29/1 kl 19:00
MAQ

Tis 29/1 kl 18:00
Intervaller 6x4min

Sön 14/10 - Marcus Åhlén
Växjö Campus Sprint Champion

Tors 2/8 - Martin Johansson
KM

Tors 26/7 - Claes Andersson
O-ringen Etapp 4

Tors 26/7 - Claes Andersson
O-ringen Etapp 3

Mån 23/7 - Claes Andersson
O-ringen Etapp 2

Ons 16/1 - Mattias Carlsson
Hej skulle anmäla mig ...

Tis 15/1 - Håkan Winnberg
jag anmäler mig till n...

Sön 13/1 - Magnus Wallin
Hej! Vill anmäla mig t...

Sön 13/1 - Sven-Erik Dahlberg
Anmäler nattcup 17/1

Lör 12/1 - Martin J
För rätta vä...Nattcup
Inlagd söndag 20 januari 2019 kl 19.36 . Visad 18 gånger.
ALLMÄNT Nytt datum för Nattcup den 7 februari Läs mer...
0

Resultat nattcup 17/1
Inlagd torsdag 17 januari 2019 kl 21.14 . Visad 169 gånger.
ALLMÄNT Läs mer...
0

PM Nattcup 17/1
Inlagd onsdag 16 januari 2019 kl 12.06 . Visad 193 gånger.
ALLMÄNT Läs mer...
0

Klubbstugan stängd 17/1
Inlagd söndag 13 januari 2019 kl 21.51 . Visad 204 gånger.
ALLMÄNT Läs mer...
0

Nattcup 17/1
Inlagd söndag 13 januari 2019 kl 18.12 . Visad 200 gånger.
ALLMÄNT Läs mer...
0

Resultat Tiomilaträning 12 januari
Inlagd lördag 12 januari 2019 kl 15.13 . Visad 193 gånger.
ALLMÄNT Läs mer...
0

ÅRSMÖTE 10/2
Inlagd onsdag 9 januari 2019 kl 22.35 . Visad 172 gånger.
ALLMÄNT ÅRSMÖTE

i klubbstugan söndagen den 10 februari 2019 klockan 16.00.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande.
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Årsmötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt tillika vara rösträknare.
7. Verksamhetsberättelse.
8. Förvaltningsberättelse.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet.
11. Fastställande av medlemsavgifter för 2019.
12. Fastställande av verksamhetsplan för 2019.
13. Fastställande av budget för 2019.
14. Förslag på stadgeändring
15. Val av a) ordförande 1 år
b) styrelseledamöter
d) en ungdomsledamot och suppleant
e) utskottsledamöter och -ansvariga enligt gällande organisationsplan
16. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 1 år
17. Val av valberedning tre stycken 1 år
18. Val av ombud till SDF-möten
19. Inkomna förslag
20. Övriga ärenden
21. Årsmötets avslutning


Servering av kaffe/te, saft och bröd.
ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
STYRELSEN

0

Kläder, nytt sista datum!
Inlagd fredag 4 januari 2019 kl 10.05 . Visad 335 gånger.
ALLMÄNT Läs mer...
0

Fler nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omröstning
Har du upptäckt några buggar på hemsidan efter uppdateringen?
Nej
(171)
Ja, jag har mailat till hemsida[a]fok.se och meddelat
(78)
Antal röster: 249 Visa alla >>
Falkenbergs OK
info@fok.se
© 2010-2019 Falkenbergs OK | Page produced and fubared by Spyderweb

Bli medlem / Kontakt
Sidkarta